Home Wie zijn wij Vacatures Downloads Contact Links

| RCPA © 2014 |  Design: Atelier CreaWorld  |

Het Kopland is er voor: dak- en thuislozen, jongeren op zoek naar eigen plek en toekomst, gezinnen die letterlijk worstelen met huiselijk geweld, professionals voor voorlichting en scholing, gemeenten...

   Groningen - actief in Assen [gemeente]


Studentaanhuis helpt bij vragen over de computer, tablet, smartphone en alle andere digitale apparaten en bij het besparen op uw vaste lasten, zoals uw afspraken met uw energieleverancier en internet-/televisieprovider...

   Bilthoven - actief in Assen [gemeente]


Dit Koningskind is een gereformeerde ouder- en gehandicaptenorganisatie. Dit Koningskind behartigt de belangen van: * mensen met een verstandelijke, lichamelijke of een zintuiglijke handicap en hun...

   Bovensmilde - actief in Assen [gemeente] auditieve beperking, autisme en nog 6


Geregeld om de Hoek biedt advies, hulp en steun aan ouderen. Het gaat om hulp in (crisis)situaties wanneer er geen mantelzorg, familie of vrienden in de buurt zijn om te kunnen helpen. Zij neemt taken...

   Venestraat 199, Assen chronisch ziek, dementie en nog 4


De afdeling Assen van de PCOB stelt zich ten doel de geestelijke en materiële belangen van de oudere inwoners van Assen in uitgebreide zin te behartigen. De afdeling Assen is in 1978 opgericht en heeft...

   Groningerstraat 60 D, Assen


Iedereen wil het liefst zo lang mogelijk in zijn eigen vertrouwde leefomgeving blijven wonen. Maar om verschillende redenen kunt u behoefte hebben aan een huishoudelijke hulp. Bijvoorbeeld als bepaalde...

   Rolde - actief in Assen [gemeente]


De KBO-Drenthe is een katholieke belangenorganisatie van en voor senioren, mensen van 50 jaar en ouder. Landelijk wordt de KBO-Drenthe vertegenwoordigd door de Unie KBO, de federatie van twaalf provinciale...

   Leek - actief in Assen [gemeente]


ANBO voor 50-plussers stelt zich ten doel om op te komen voor de individuele en collectieve rechten en belangen van de leden. De belangenbehartigers van ANBO ondernemen voortdurend activiteiten om de standpunten...

   Woerden - actief in Assen [gemeente]


SeniorWeb wil alle senioren de vele mogelijkheden van de digitale wereld laten ervaren. Sinds 1996 heeft SeniorWeb honderdduizenden senioren wegwijs gemaakt in de wereld van computers, internet en e-mail...

   Utrecht - actief in Assen [gemeente]


Samenwerkingsorgaan van de ouderenbonden: ANBO, PCOB, KBO.

    Een - actief in Assen [gemeente


Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie voor mensen die het even niet in hun eentje redden. Eén van de projecten van Humanitas is de mogelijkheid om anoniem en vertrouwelijk te chatten...

   Amsterdam - actief in Assen [gemeente


Alzheimer Café is een ontmoetingsplek voor mensen met dementie, hun familie en partners en andere belangstellenden. Er wordt informatie gegeven over het ziektebeeld in de ruimste zin van het woord en er...

   Zuidhaege 2, Assen dementie


Vluchtelingenwerk Noord-Nederland stelt zich ten doel: * bevorderen dat asielzoekers asiel krijgen; * bevorderen van het geestelijk en maatschappelijk welzijn van asielzoekers, vluchtelingen en migranten...

   Overcingellaan 17, Assen


Stichting Gave is een interkerkelijke organisatie helpt om vluchtelingen die naar ons land komen, gastvrij te ontvangen. Gave inspireert, traint en ondersteunt vrijwilligers om contacten op te bouwen. Lokaal...

   Harderwijk - actief in Assen [gemeente]


Stichting FondsDBL verleent hulp aan personen en gezinnen die daaraan in maatschappelijke zin behoefte hebben en de stichting verstrekt bijdragen aan instellingen welke het verlenen van hulp aan dergelijke...

   Rotterdam - actief in Assen [gemeente]