Home Wie zijn wij Vacatures Downloads Contact Links

Wie zijn wij.


Wat is onze visie.

Wat heeft de burger aan onze advisering. De advisering moet gericht zijn op: signalering, intake, diagnose en uitvoering.


De RCPA en de gemeente Assen

De RCPA geeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd advies op het terrein van zorg en welzijn, werk en inkomen.


Wat is het doel van deze advisering.

Het doel is het sociale beleid van de gemeente en de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. We doen hiervoor verbetervoorstellen aan het college van B en W.


Welke onderwerpen komen aan de orde.

Alle onderwerpen die betrekking hebben op zorg, welzijn, werk en inkomen zijn in principe geschikt voor advisering.


Wat doet de RCPA voor U?

De RCPA adviseert de gemeente op diverse beleidsterreinen. Wij doen dit vanuit het gezichtspunt van de cliënt. De Raad voor Cliënten  Participatie is als het ware uw stem. Wij vragen ons dan ook voortdurend af wat u vindt. Daarom vragen wij u aan ons te laten weten hoe u de uitvoering van het sociale beleid van de gemeente ervaart.


Wie zijn onze doelgroepen.

De doelgroep bestaat uit alle cliënten die te maken hebben met zorg en welzijn en/of werk en inkomen.


Dit zijn:

* Jeugd

   Wajong, GGZ, zelfstandig (begeleid) wonen, AWBZ, BJZ, lichamelijk gehandicapten, zwerfjongeren,    hangjongeren, schooljeugd.

* Volwassenen

   mensen die zorg nodig hebben (WMO), mensen met een minimum inkomen of uitkering, 65-plussers    met alleen AOW en evt. klein pensioen, gehandicapten, mensen in de dagopvang, mensen die    begeleiding nodig hebben bij hun werk.


Wie zitten in de raad.

-  Ada Gorter-ten Brink, voorzitter, Commissie Algemene Zaken.

- Aaftien Schlundt Bodien, secretaris, Commissie Algemene Zaken.

-  Kees Veenvliet, vice-voorziter, Commissie Zorg en Welzijn (Ouderen)

-  Klaasje v/d Ley, Commissie Zorg  en Welzijn (Jeugd)   

-  Jeanette Kleene, Commissie Zorg en Welzijn (Jeugd), Commissie Werk en inkomen

-  Menno Molenaar, Commissie Werk en inkomen

-  Peter Hendriks, Commissie Zorg en Welzijn (Ouderen), Commissie Werk en Inkomen

-  Joke Hak, Commissie Werk en inkomen

-  Elma van Lienen-Mozer, Commissie Werk en inkomen


- Monique Loppersum, extern notuliste

| RCPA © 2014 |  Design: Atelier CreaWorld  |

Like & volg ons op Facebook: