Home Wie zijn wij Vacatures Downloads Contact Links

| RCPA © 2014 |  Design: Atelier CreaWorld  |

Vrijwilligersorganisaties Assen:


Humanitas Assen

Humanitas komt op voor een samenleving waarin mensen actief vorm geven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven met elkaar. Deze humanistische uitgangspunten vertaalt Humanitas...

Assen
Uitkeringsgerechtigden Beraad Assen (UBA)

Het UBA komt op voor de belangen van de uitkeringsgerechtigden en minima. De stichting doet dit onder andere door het houden van inloopspreekuren. Hier kunnen mensen terecht die vragen hebben over bepaalde...

Assen


Leger des Heils - Korps Assen

Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke Kerk. Zij zamelen kleding in en verlenen veelal hulp aan dak- en thuislozen. De hulpverlening van het Leger...

Assen


Centraal Meldpunt Vrijwillige Thuishulp Assen - SamSam

Deze organisatie heeft alleen een postadres:

Postbus 916, Assen

SamSam is de naam van het orgaan waarin een aantal vrijwillige hulpdiensten in Assen bij elkaar komen: De vrijwillige thuiszorg; Het Centrum Mantelzorg; Stichting Vrijwilligers Hulpdienst Assen; Welzo...

Vrijwilligers Terminale Zorg Drenthe (vtzd)

Wanneer iemand te horen heeft gekregen dat het einde van het leven niet lang meer op zich laat wachten, breekt een moeilijke periode aan. Ondanks alle aanwezige hulp kan het toch allemaal 'te veel' worden...

Stichting Voedselbank Hart van Drenthe

Als u een laag inkomen heeft en niet genoeg overhoudt voor eten en kleding, kunt u contact opnemen met de Voedselbank. De Voedselbank kijkt naar uw besteedbaar inkomen. Dit is het inkomen dat u overhoudt...

Brunelstraat 77, Assen

Stichting Budget Support Assen (SBSA)

Stichting Budget Support Assen zet zich in voor mensen die het financieel en daardoor ook vaak sociaal moeilijk hebben. Iedereen kan hier terecht voor: * het ordenen van een volledige administratie...

A.H.G. Fokkerstraat 24, AssenVIP! Assen, Vrijwilligers Informatie Punt

VIP! Assen is onderdeel van Vaart Welzijn en stimuleert vrijwillige inzet, verbindt vrijwilligers en organisaties en geeft informatie en advies over allerlei zaken rondom vrijwilligerswerk. Zowel vrijwilligers...


Toon alle organisaties

Stichting Present - Assen

Present Assen vormt een brug tussen een groot potentieel aanbod van flexibel beschikbare vrijwilligersgroepen die hun tijd en mogelijkheden beschikbaar stellen en mensen die daarmee geholpen kunnen worden...

Assen

Het Nederlandse Rode Kruis - afdeling Zwolle

Het Rode Kruis organiseert bezoeken, aangepaste vakanties en uitstapjes voor ouderen, zieken en mensen met een beperking. Zij leggen huisbezoeken af en proberen mensen uit hun isolement te halen. Verdere...

Zwolle


Het Nederlandse Rode Kruis - Afdeling Westerveld

Voor ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking en hun mantelzorgers organiseert het Rode Kruis de volgende activiteiten: * Inloopmiddagen in De Molenhof en De Veldkei in Havelte en in de...

Havelte


Het Nederlandse Rode Kruis - Soos Dwingeloo

Soos Dwingeloo is een ontmoetingsplek voor mensen met een verstandelijke beperking. Elke laatste woensdag van de maand is de soos geopend.

Diever verstandelijke beperking


Volgende